Poskytujeme tyto právní služby:

  • občanskoprávní agenda
  • generální praxe
  • zdravotní právo
  • právo duševního vlastnictví
  • rodinné právo
  • trestní právo
  • obchodní a korporátní právo
  • právo nemovitostí