Advokáti

JUDr. Jan Taraba, advokát

Vzdělání: Právnická fakulta UK Praha

 • člen Kontrolní rady České advokátní komory
 • spolupracovník Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti ČAK

Zaměření a specializace:

 • občanskoprávní agenda, zdravotní právo, právo duševního vlastnictví
 • rodinné právo
 • trestní právo
 • generální praxe

Mgr. Jana Benešová, advokátka

Vzdělání: Právnická fakulta UK Praha; Université Pierre Mendès-France, Grenoble

Jazyky: anglický, francouzský, portugalský

Praxe:

 • advokátní kancelář HEYNINCK & PARTNERS advokáti s.r.o. – advokátní koncipient
 • advokátní kancelář JUDr. Jan Taraba – advokátní koncipient

Zaměření a specializace:

 • obchodní a korporátní právo
 • právo nemovitostí
 • generální praxe

Mgr. Kateřina Adamcová, advokátka

Vzdělání: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Jazyky: anglický, německý

Praxe:

 • advokátní kancelář JUDr. Václava Krondla v Karlových Varech – advokátní koncipient
 • advokátní kancelář JUDr. Jan Taraba – advokátní koncipient

Zaměření a specializace:

 • generální praxe
 • trestní právo
 • občanské právo
 • rodinné právo